Rotterdam

Interveni heeft in opdracht van de toenmalige eigenaar, de Van Deursen Groep, de herinrichting van dit Rijksmonument gecoördineerd. Interveni heeft onderhandeld met de huidige en nieuwe huurders en heeft het uitvoeringsproces begeleid. Deze opdracht is in 2020 voltooid.