Terug naar portfolio

‘s-Gravendeel

Centrumplan

sgravendeel-2

Voor de herontwikkeling van het Centrumplan ‘s-Gravendeel zijn op 30 oktober 2017 samenwerkingsovereenkomsten ondertekend, waarbij verschillende partijen afspraken hebben gemaakt over de herontwikkeling van de hoek Langestraat/Hendrik Hamerstraat. Er is vergunning verleend voor de bouw van vier appartementen met een winkelruimte. De bestaande panden worden gesloopt en het streven is om in april 2018 met de bouw te starten. De klankbordgroep met omwonenden en betrokkenen heeft unaniem ingestemd met het plan voor de nieuwe inrichting van het openbare gebied in het centrum. Deze herinrichting vindt alleen plaats als ook de nieuwbouw wordt gerealiseerd. Interveni begeleidt Van der Hoek Beheer BV bij deze herontwikkeling.Interveni B.V., Amsterdamsestraatweg 39a, 3744 MA Baarn